EN
Menu
Akcjonariusze
29.09.2021

Informacja dla akcjonariuszy o przebiegu zwyczajnego walnego zgromadzenia


Akcjonariusze

Spółki

Browar za Miastem spółka z o.o.” SKA

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY O PRZEBIEGU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu Spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 609600, składam krótkie sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jakie odbyło się dnia 29 września 2021 r. w Poznaniu.

Na wstępie dziękuję wszystkim akcjonariuszom, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu. Było to pierwsze Zgromadzenie w tak dużym gronie, i do tego odbywało się w trybie zdalnym, co również miało miejsce po raz pierwszy, z uwagi na co wymagało to od nas więcej wysiłku organizacyjnego, niż dotychczas. Posiedzenie odbyło się bez zakłóceń i udało się w całości zrealizować porządek obrad.

Wszystkie uchwały, nad którymi głosowano podczas Zgromadzenia, zostały przyjęte. Z uwagi na co zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komplementariusza, po uprzednim jego omówieniu, a także udzielono Komplementariuszowi absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2020. Podjęto także uchwałę w sprawie pokrycia strat Spółki zyskami z lat przyszłych. Zmieniono także Statut Spółki. Po pierwsze – ustalono, że siedzibą Spółki będzie Rumianek, gdzie mieści się nasz nowo zbudowany zakład produkcyjny. Nadto, rozszerzono przedmiot działalności poprzez dodanie trzech nowych kodów PKD, przede wszystkim z uwagi na ułatwienie w zakresie pozyskania koncesji na sprzedaż alkoholu.


Z przyjemnością zawiadamiam, że zmiany zostały już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Komplementariusza

Tomasz Brycki

Zobacz inne wpisy
EN
Menu