EN
Menu
Akcjonariusze
15.09.2021

Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Wysogotowo, 15.09.2021 r.

Akcjonariusze

Spółki „Browar za Miastem spółka z o.o.” SKA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Komplementariusz Spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609600, działając na podstawie art. 146 KSH w zw. z art. 402 §3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 września 2021 r., godz. 17:00. Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki – Wysogotowo, ul. Skórzewska 37/11.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy porządek obrad jest następujący:

 • otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności,
 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia straty za rok obrotowy 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 4 Statutu poprzez ustalenie, że siedzibą Spółki jest Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne, w miejsce dotychczasowej siedziby, jaką jest Wysogotowo,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 ust. 1 Statutu poprzez rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej w zakresie opisanym w następujących kodach PKD: 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
 • wyrażenie przez komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/rozliczenia stary oraz w sprawie zmian Statutu,
 • wolne głosy i wnioski,
 • zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Komplementariusza

Tomasz Brycki

Zobacz inne wpisy
EN
Menu